לחצו למכרזים לעסקים
תתחילו לחפש...
להרשמה חינם לחץ כאן
25
כונספרי מאמרים מדריך לקניית דירה מכונס נכסים

מדריך לקניית דירה מכונס נכסים

מהו כינוס נכסים? כיצד הוא עובד? ואיך תוכל לחסוך עד 30% בקניית נכס? התשובות רק בכונס Free.

 

איך נכס מגיע לכינוס נכסים? 

אנשים אשר לוקחים משכנתא מהבנק ומתחייבים לבנק כחברה או כבן אדם פרטי בנוגע להחזר ההלוואה הכולל מועד אחרון לפירעון, משך תקופת ההלוואה סכום חודשי וריבית קבועה או לא קבועה, הכול בהתאם לסגירתו עם הבנק. היה וקרה שההתחייבות לא עמודה בעיניה והזמן פירעון הגיע אך, לא נפרע, נאלץ הבנק לנקוט בהליכים משפטיים להחזרת כספו כלווה, וכאופציה האחרונה- לקיחת הנכס ומשכונו. 

הצעדים הראשונים שהבנק נוקט, פונים לבעל ההלוואה על מנת לפרוע את חובו. במידה ואינו בר יכולת להחזיר את הלוואתו, מתחיל התהליך שמתנהל מול בתי המשפט או בלשכת ההוצאה לפועל ובסופו, הכול מסתכם ע"פ הוראות הדין.  
מטרתו של תהליך זה הוא שהבנק דורש את כספו, ורוצה להבטיח את ההחזר לו הוא מצפה ולכן הוא עותר בקשה לבית המשפט או בפני ההוצאה לפועל למימוש הכסף ומינוי של הכונס נכסים .  הנכס עובר שיעבוד ומתחיל פעולה של ניהול למכירה של הנכס.
ישנם נכסים שהם יכולים להיות גם ב"כ הבעלים, ירושות, צוואות וכולי. הנאמנים על הנכס בדרך כלל הם עורכי דין המתמחים בעניין. ישנו פקיד שמתמנה ע"י בית המשפט ובעצם כל הפעולות המתבצעות כפופות להוראותיו וכל הליך שנעשה מאושר ע"י בית המשפט או ההוצאה לפועל שמפעיל את כונס נכסים .

 

תהליך פרסום הנכס ומכירתו ע"י כונס נכסים 

התהליך מתבצע בצורה פרסומית ע"י כונס הנכסים הרשמי לציבור הרחב באמצעות הודעה לעיתונות ובאתרי האינטרנט הידועים. ההודעה מכונס נעשית בצורה מפורטת למי מתמנה הנכס, שבדרך כלל אלו הם עורכי הדין המתמחים בענייני הכונס. בכל הודעה שמתפרסמת מצוין תאריכי הגשה, פרטי התקשרות, ותאריכי זימון לביקור בנכס.

המשך הגשת ההצעה לרכישת הנכס נעשה באמצעות מילוי טפסים. זו הדרך הראשונה בתהליך ההגשה כמובן לאחר שהרוכש ראה את הנכס והחליט כי אכן הנכס ראוי לו.  בהמשך הוא מחויב  להעמיד לרשות הכונס ערבות בנקאית בשיק או במזומן, ע"פ מה שהכונס דורש. סכום הערבות בנקאית עומד על אחוז מסוים מסכום ההצעה.
מעבר למסמכי הבקשה לרכישת הנכס, על המציע לקבל מידע בנוגע לנתונים נוספים לגביי הנכס כמו חוות דעת שמאי, ומסמכים המעידים כי אכן הנכס נקי מכל שעבוד וחוב. חשוב לציין שהנכס נמצא במצב שבו הוא נלקח, או על פי השפה המקצועית AS-IS"". משמע, אחריות על הנכס ובדיקת מצבו הפיזי הוא על המציע עצמו בלבד. ולא על כונס הנכסים.
כונס הנכסים אשר נקבע רשאי לדחות את ההצעות, ולא לקבל שום הצעה. בעת קבלת כל ההצעות על כונס הנכסים להגיש את הצעותיהם לאישור בית המשפט ובהתאם להחלטה מוגדר מי רשאי לקבל את הנכס. בדרך כלל, עורכי הדין בוחרים את ההצעה היקרה ביותר מהסיבה שהם מרוויחים מהעסקה הנעשית בפועל.

מגיע המקום להתמחרות, ואז מודיעים למציע על זכייתו במכרז, והוא מוגדר כזוכה גם אצל פקידי בית המשפט וההוצאה לפועל הוא כפוף להוראות בית המשפט או לראש ההוצאה לפועל ולכל הוראות הדין החלים עליו.
כונס הנכסים מודיע לזוכה במכרז שהצעתו התקבלה ולשאר המציעים הוא מודיע שהצעתם לא התקבלה. אלה שלא זכו מקבלים חזרה את הפיקדון שהפקידו אצל עורך הדין. 

בעל הנכס הראשוני רשאי לעמוד על פי הדין  ולדרוש את הנכס בבית המשפט, ובמידה ויש ברשותו את פירעון החוב, הוא רשאי לגשת לכונס, והכונס מדווח לו על ההצעה הגבוהה שהזוכה הציע, ובמידה ויכול לעמוד בסכום המוצע הוא יוכל לפדות את הנכס ע"י אישור בית המשפט וההוצאה לפועל. (זה לגביי החייב)    

לאחר מתן אישור המכר ע"י בית המשפט וע"פ כל האישורים על הרוכש להשלים את תשלום יתרת התמורה של המכר בצירוף מע"מ ועליו להסדיר את כל התשלום ע"פ חוזה המכר הניתן לו ,הנכס הועבר לידיו של הזוכה.
חשוב לציין שהנכס עובר לידיו ללא חובות או עיקולים במידה ויש על הנכס.
באתר "כונס פרי" ניתן למצוא את כל רשימה הנכסים המוצעים ע"י הכונס וכן ניתן לקבל פרטים ראשוניים בנוגע לנכסים בכינוס וכמו כן את כל פרטי הכונס ומי שנתמנה לו.

ברכישת דירות מכונס נכסים יש להפעיל שיקול דעת ולהתייעץ עם עורך דין מקצועי המתמחה בעסקאות נדל"ן וברכישת דירות מהוצאה לפועל וכינוס נכסים. מומלץ לפעול לפי מספר כללים עיקריים על מנת להבטיח את הרכישה ולהימנע מטעויות העלולות להיות קריטיות. אמנם רכישת בית או דירה המנוהלים על ידי כונס נכסים נחשבת לקנייה בטוחה יותר מקניית נכס מבעלות פרטית מאחר ועל כונס הנכסים לפעול על פי החוק ולמכור את הנכס נקי מכל שיעבוד, עיקול או חוב.
הליכי רישום הזכויות על הנכס מבוצעות על ידי הכונס ולכן מומלץ לבדוק האם כונס הנכסים דורש עמלה נוספת עבור רישום הזכויות על שמו של הקונה. באתר הרשמי של כונס פרי יש מדויק על כל הנכסים בכינוס נכסים ובאתר מידע מקצועי, איכותי ואמין שנועד לעזור למעוניינים לרכוש דירה מכונס.

ודאות משפטית בקניית הנכס

ברכישת דירה מכונס נכסים ישנה ודאות משפטית מכיוון שלשכת ההוצאה לפועל או בית המשפט חייב לאשר את הרכישה. כונס הנכסים הרשמי המנהל את הנכס למכירה חייב להציג את נתוני העסקה ברשות המשפטית ולקבל את הסכמתה. החוק מחייב כל כונס נכסים למכור נכס נקי מחובות, עיקולים ושעבודים והרוכש יכול לדרוש טופס שמאות המתאר את מצב הנכס מבחינה משפטית ותיאור פיסי של הנכס. מסמך מצב זכויות הנכס מאפשר לרוכש הנכס לדעת מראש האם הנכס מעוקל והאם יש אזהרות והערות לגביו בטאבו. ניתן לקבל ייפוי כוח מהכונס על מנת לבדוק ולוודא ברשויות השונות את מצבו המשפטי של הנכס ולפני הרכישה חשוב לבקר בנכס כדי לבחון אותו ולהעריך את כדאיות העסקה ובדיקת עלות התיקונים הנדרשת.

אחריות לאחר הרכישה

רכישת דירות מכונס נכסים שונה מרכישת דירה או בית בדרך הרגילה. חוק הגנת הצרכן אינו תקף ברכישה דרך הוצאה לפועל ובמידה ומגלים פגם בנכס אחרי הרכישה אין שום אחריות לבית המשפט או לכונס הנכסים. לכן, חשוב כי הקונה יבדוק היטב האם אין חריגות בנייה בנכס, האם הבנייה איכותית ואין בה פגמים, האם הדירה נבנתה לפי החוק,  האם יש צו הריסה או חוקי שימור על הנכס ועליו לוודא מה מצבה הרישומי של הדירה והאם כונס הנכסים רשם את זכויותיו לאחר הרכישה.

למה רכישת דירה מכונס נכסים מאובטחת?

הממשלה זיהתה מספר חסמים שגורמים לרוכשים לחשוב פעמיים האם כדאי לרכוש דירה מכונס נכסים , והם הגיעו למספר החלטות שיעודדו את האנשים לרכוש דירות מכונס נכסים. כאשר הדירה מגיעה לעורך דין המטפל במכירה, באופן מידי יורד מהדירה כל השעבודים והעיקולים שיכולים להיות על הנכס. אותו אדם שנלקחה ממנו הדירה/נכס יש לו צו הרחקה מהבית, כך שאסור לו בשום אופן להתקרב לדירה הוא יוכל לשבת על זה בכלא. לא משלמים שכר לעו"ד שמבצע את הרכישה ושמעביר אותה לבעלות הקונה. הדירה רשומה בכונס ובכך הדירה נשמרת לצורכי קנייה בלבד. אנחנו כאן להראות את החיובי שלקנות דירה מכונס היא הדרך הנכונה והבטוחה ביותר.

 

האמור לעיל מהווה תיאור כללי ובלתי ממצה של הליך כונס נכסים והוא אינו מתיימר להקיף את הנושא בכללותו. לא תהיה למקבל המידע המפורט לעיל כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר כונס פרי 

כונס free - כונס הנכסים הרשמי
טלפון: 072-3201266

 

x המבצע לזמן מוגבל!

עדיין אין לכם חשבון?

הירשמו היום וקבלו 25 ימי שימוש באתר חינם וללא התחייבות!

X

מצטרפים עכשיו ונהנים מ 25 ימי ניסיון חינם בכל לוחות האתר רכב נדלן ויד שניה מכונס